E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Kartagener’s Syndrome and Psychotic Disorder: A Case Presentation
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 4. Psychiatry Clinic, Ass. Dr.,
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 13. Psychiatry Clinic, Spc. Dr.
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 4. Psychiatry Clinic Chief, Assoc. Dr.
4Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 4. Psychiatry Clinic Chief Asst. Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2009; (22): 32-35
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Kartagener’s syndrome is a rare congenital malformation and characterized by the triad of bronchiectasis, sinusitis, and situs inversus. We presented a case diagnosed as Kartagener’s syndrome and psychotic disorder. The case was a male patient, 32 years old, high school educated, married, with two children. He had a history with increasing psychotic symptoms and two times of suicide attempts, for the last two months and hospitalisations. In the psychiatric examination affect was blunted, there were anxiety, fear due to auditive hallusinations and referance delusions, anhedonia, suicidal thoughts and attempts, secondary depression. Psychiatric disorder predominently with auditive hallusinations and social withdrawal had aduration of three years. He was diagnosed Kartagener’s Syndrome when he was nine years old.


Kartagener Sendromu ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 4. Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr.,
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 4. Psikiyatri Klinik Şefi, Doç. Dr.
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 4. Psikiyatri Klinik Şef Yrd. Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2009; (22): 32-35

Kartagener sendromu, situs inversus, bronşektazi ve sinüzit triadından oluşan ender, otozomal resesif geçişli kongenital bir malformasyondur. Makalemizde Kartagener sendromu olan ve psikotik bozukluk saptanan bir olgu sunulmuştur. Olgu 32 yaşında, lise mezunu, evli, 2 çocuklu erkek hastadır. Öyküsünden son iki ayda psikotik bulguların giderek arttığı, bu süre içinde iki intihar girişiminin olduğu ve yatarak tedavi gördüğü öğrenilmiştir. Psikiyatrik muayenede duygulanımın sığ olduğu, işitsel varsanılar ve perseküsyon hezeyanlarına sekonder gelişen endişe, korku, yaşamdan zevk almama, intihar düşünceleri ve girişimleri ile seyreden ikincil depresyonunun olduğu belirlendi. İşitsel varsanılar ve içe kapanmanın ön planda olduğu hastalık tablosunun üç yıldır devam ettiği öğrenildi. Öz geçmişinde 9 yaşında iken hastaya Kartagener sendromu teşhisi konduğu öğrenildi.