E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Psychological Symptoms in Healthcare Providers of Patients with Hemodialysis
1Bursa Health Directorate & Kocaeli University Institute of Health Sciences Department of Psychiatry, Psk.
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry & SBE Mental Trauma and Disaster Studies Unit, Prof. Dr.
3Kocaeli University Institute of Health Sciences Department of Psychiatry, Mental Trauma and Disaster Studies Unit, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2009; (22): 9-17
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This study was aimed to investigate the psychological symptoms in the healthcare providers of patients with hemodialysis.

Material and Methods: 77 health proffessionals were participated in this study. All subjects were asessed with Maslach Burnout Inventory, Brief Seymptom Inventory, Traumatic Stres Inventory Turkish versions.

Results: Burnout, traumatic stres and other psychopathological symptoms were determined in healthcare providers. Doctors and nurses had higher psychopathological findings.

Conclusion: Healthcare providers of hemodialysis patients have psychological diffuculties. Doctor and nurses were a high-risk group. This finding might be related with their primary responsibilities in the treatment. Establishment of psychosocial support programs for the health Professional seems to be essential.


Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalara Bakım Veren Ekipte Ruhsal Belirtiler
1Bursa Sağlık Müdürlüğü & Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı, Psk.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı & SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi, Prof. Dr.
3Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı, Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2009; (22): 9-17

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz tedavisi gören hastalara bakım veren sağlık çalışanlarında görülebilecek ruhsal belirtileri saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla ruhsal belirtileri saptamak için Maslach Tükenmişlik ölçeği, Kısa Semptom Tarama Envanteri ve Travmatik Stres Belirti Ölçeği diyaliz hastalarıyla çalışan 77 doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanlarına uygulanmıştır.

Bulgular: Elde edilen sonuçlarda sağlık çalışanlarında tükenmişlik, travmatik stres ve diğer psikopatolojik belirtiler saptanmıştır. Doktor ve hemşirelerin duygusal tükenme, travmatik stres düzeyleri ile genel psikopatoloji puanları diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir.

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarının tedavi ve bakımlarını yürüten sağlık çalışanları ruhsal olarak zorlanmaktadır. Bu zorlanmanın tedavi ve bakımdan birincil derecede sorumlu olan doktor ve hemşirelerde daha belirgin olduğunu söylemek olasıdır. Hemodiyaliz hastalarına tedavi ve bakım veren sağlık çalışanlarının psikososyal açıdan desteklenmeleri gerekmektedir.