E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A rare cause of syncope: subclavian steal syndrome secondary to takayasu arteritis
1Cardiologist, Istanbul University. Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul - Turkey
2Spec.Dr.
3Assoc. Dr. Haseki Education and Research Hospital, 3rd Internal Medicine, Istanbul - Turkey
4Assists. Dr.,
5Neurologists, Psychiatric and Neurological Diseases Hospital, 2. Department of Neurology, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011; 4(24): 345-348 DOI: 10.5350/DAJPN2011240411
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Takayasu arteritis, first described in 1908 by Dr Mikito Takayasu, is a rare systemic, granulomatous inflammation of the aorta and its major branches with unknown etiology. The disease most commonly affects young women. In this case report, we discuss a 76-year-old female with syncope diagnosed as subclavian steal syndrome secondary to Takayasu arteritis. Ninety percent stenosis of the left proximal subclavian artery and filling of left subclavian artery via right vertebral-basilary and left vertebral arteries were observed angiographically.


Senkopun Nadir Bir Nedeni: Takayasu Arteritine Bağlı Gelişen Subklavian Çalma Sendromu
1Kardiyolog, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Uzm. Dr
3Doç. Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul - Türkiye
4Asist. Dr.,
5Nörolog, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011; 4(24): 345-348 DOI: 10.5350/DAJPN2011240411

İlk kez, 1908’de Dr. Mikito Takayasu tarafından tarif edilen Takayasu arteriti, sıklıkla genç kadınları etkileyen, etiyolojisi bilinmeyen, aortu ve ana dallarını tutan, nadir görülen bir sistemik granülomatöz enflamasyondur. Bu olgu sunumunda, senkop bulguları ile başvuran ve Takayasu arteritine bağlı subklavian çalma sendromu gelişen 76 yaşındaki kadın hasta tartışılmıştır. Subklavian arter proksimalinde %90 darlık saptanmış ve sol subklavian arterin, sağ vertebral-baziler ve sol vertebral arterler yoluyla dolduğu anjiyografik olarak gösterilmiştir.