E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A neurosyphilis case presenting with psychotic symptoms and having an atypical localization
1Psychiatrist
2Assists. Dr.
3Radiologist, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul - Turkey
4Assoc. Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Department of Psychiatry 9, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011; 4(24): 340-344 DOI: 10.5350/DAJPN2011240410
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Neurosyphilis, one of the clinical manifestations of syphilis, may emerge with nearly all psychiatric signs and symptoms. Neuroradiological findings of neurosyphilis can appear in many forms according to the pattern and the location of the involvement. In this case report, we are presenting a male patient who had neurosyphilis with temporal lobe involvement, whose clinic presentations and radiological findings recovered after penicillin treatment.


Psikotik Belirtilerle Giden Atipik Lokalizasyonlu Bir Nörosifilis Olgusu
1Psikiyatrist
2Asist. Dr
3Radyolog, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
4Doç. Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9. Psikiyatri Kliniği, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011; 4(24): 340-344 DOI: 10.5350/DAJPN2011240410

Sifilisin klinik görünümlerinden biri olan nörosifilis, hemen hemen tüm psikiyatrik belirti ve bulgularla ortaya çıkabilmektedir. Nörosifilisin nöroradyolojik bulguları, tutulum şekli ve yerine göre çok çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bu yazıda psikotik belirtilerle giden, beyin MR görüntülemesinde temporal lob tutulumu tespit edilen ve penisilin tedavisi sonrası kliniği ve radyolojik bulguları düzelen bir nörosifilis olgusu tartışılacaktır.