E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
First episode of mania at 84 years of age
1Psychiatrist, Osmaniye State Hospital, Department of Psychiatry, Osmaniye - Turkey
2Asst. Assoc. Dr.
3Professor Dr. Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of Mental Health and Medicine, Adana - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 1(26): 102-105 DOI: 10.5350/DAJPN2013260112
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Bipolar disorder is a chronic mood disorder with the peak age of onset between 20 and 40 years. The majority of patients have onset prior to age 50. Age of onset can have a significant impact on the etiology, nature and course of the illness. Mania in old age needs a careful assessment for underlying neurological diseases, especially cerebrovascular disease. A 84 year old woman who had complaints of excessive and meaningless talking, irritability, restlessness, anger and insomnia for the first time in her life is presented in this case report. The patient was evaluated and diagnosed as first episode manic attack. Rarity of first manic attack in old age is the significant aspect of the case. Taking notice of items about diagnosing and treating in this kind of patients are discussed in this case report.


84 Yaşında İlk Manik Atak
1Psikiyatrist, Osmaniye Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Osmaniye - Türkiye
2Yard. Doç. Dr
3Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 1(26): 102-105 DOI: 10.5350/DAJPN2013260112

Bipolar bozukluk, başlangıç yaşı 20-40 yaş arasında değişen kronik bir duygudurum bozukluğu olup hastaların çoğunda 50 yaşından önce başlamaktadır. Başlangıç yaşının hastalığın etiyolojisi, doğası ve gidişi üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Yaşlılıkta ortaya çıkan mani, altta yatan nörolojik hastalıklar, özellikle serebrovasküler hastalık açısından titizlikle değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumunda, aşırı ve anlamsız konuşma, sinirlilik, hareketlilik, öfke ve saldırganlık, uykusuzluk yakınmaları olan 84 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Yapılan görüşmeler, öykünün derinleştirilmesi ve organik incelemeler sonucunda tabloyu açıklayabilecek herhangi bir organik neden saptanamamıştır. Olgu, manik atak olarak değerlendirilmiştir. Başlangıcı ileri yaşta görülen manik atağın nadir olması, olguyu ilginç kılan bir özelliktir. Olgu sunumumuzda bu tür hastalarda tanı ve tedavi ilkeleri tartışılmıştır.