E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment at a patient diagnosed with post-traumatic stress disorder: case report
1Psychiatrist, Psychiatry Department of the Military Hospital in Ankara, Ankara - Turkey
2Psychiatrist, Psychiatry Department of the Military Hospital in Samsun, Samsun - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 1(26): 96-101 DOI: 10.5350/DAJPN2013260111
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Post-traumatic stres disorder (PTSD) is a psychiatric disorder that is characterised with autonomic, dysphoric and cognitive signs together with affective numbing, distressed reexperiencing and avoidance from previous traumatic events at a person who has encountered, lived or heard an excessive traumatic event. EMDR is a psychological method which has proven to be effective and it brings together elements of well-established approaches such as psychodynamic, cognitive, behavioral and client-centered approaches. In this paper treatment process with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of a case who shows signs of post-traumatic stress disorder after a car accident and the need for using this method by clinicians more frequent and widespread at post-traumatic stress disorder patients will be discussed.


Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Hastada Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Tedavisi: Olgu Sunumu
1Psikiyatrist, Ankara Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Ankara - Türkiye
2Psikiyatrist, Samsun Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Samsun - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 1(26): 96-101 DOI: 10.5350/DAJPN2013260111

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin aşırı bir travmatik stresörle karşılaşmasından, yaşamasından veya duymasından sonra, olayların kişiye sıkıntı veren bir biçimde yeniden yaşanması, kaçınma örüntüsü, duygulanımda küntlük ile birlikte otonomik, disforik ve bilişsel bulguların değişik derecelerde bulunması ile belirli bir ruhsal bozukluktur. EMDR’nin TSSB’da etkililiği kanıtlanmış psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren psikolojik bir tedavi yöntemidir. Bu yazıda geçirdiği trafik kazası sonrasında Travma sonrası stres belirtileri gösteren vakamızın Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yöntemi ile tedavisi süreci ve klinisyenlerce Travma sonrası stres bozukluğu vakalarında bu yöntemin daha sık ve yaygın bir şekilde kullanılmasının gerekliliği tartışılacaktır.