E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A Case Report: Bilateral Posterior Inferior Cerebellar Artery Infarct
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 3. Neurology Clinic,. Dr.
2Spec.Dr.
3Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 178-181
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The most frequent type of cerebellar infarcts involves the posterior inferior cerebellar artery (PICA) and superior cerebellar artery territories. Bilateral symettrical cerebellar infarcts are extremely rare. The etiology of this infarct pattern has not been shown clearly. It is postulated that bilateral PICA infarcts are caused by the stenosis of PICA which emerges from the left vertebral artery that supplies the blood for both cerebellar hemispheres.

A 42-year old male patient came with complaints of headache, loss of balance, vertigo, nausea-vomiting and diplopia. On his neurological examination, there was nistagmus and diplopia on both horizontal gaze directions. His cerebellar tests were minimal deficient on the left side and the patient had an ataxia to the left side. His cranial MR revealed bilateral PICA infarct, and his digital substraction angipgraphy (DSA) showed that his vertebral artery was stenosed from its point of origin. The etiological cause was thought to be intracranial vertebral artery occlusion with a baseline insitu atherosclerosis, in the presence of branches having their origin from one side and going to both PICA territories. The bilateral PICA infarct case,which is a rare clinical presentation, was evaluated with the help of the literature and probable pathogenesis was hypothesized.


Bilateral Posterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı Olan Bir Olgu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, . Dr.
2Uzm. Dr.
3Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 178-181

Serebellar infarktlar en sık PICA (Posterior İnferior Serebellar Arter) ve SCA (Superior Serebellar Arter) alanlarında görülmektedir. Bilateral simetrik serebellar infarktlar oldukça enderdir. Bu infarktların sebebi net olarak saptanamamıştır. Bilateral PICA enfarktlarının her iki serebellar hemisferi besleyen sol vertebral arterden çıkan PICA stenozundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Başağrısı , dengesizlik, başdönmesi, bulantı-kusma ve çift görme yakınmaları ile başvuran 42 yaşında erkek hastanın nörolojik muayenesinde; bilateral bakış yönünde nistagmus ve diplopi saptandı . Sol üst ve alt ekstremitede serebellar testleri minimal bozuktu ve hasta sola ataksik yürüyordu. Kranyal MR incelemesinde bilateral PİCA infarktı, etiyolojiyi belirlemek üzere yapılan Dijital Substraksiyon Anjiografisinde (DSA) ise sol vertebral arter çıkışından itibaren tıkalı görüldü. Tek taraftan köken alıp, her iki medial PICA bölgesine uzanan dalların varlığında, insutu ateroskleroz zemininde tromboza bağlı gelişen intrakranyal vertebral arter oklüzyonu etiyolojik neden olarak düşünüldü.

Klinikte ender görülen bir tablo olan bilateral PİCA infarktlı olgu, literatür bilgileri ışığında olası patogenez mekanizmaları ile değerlendirildi.