E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Complex Partial Seizures Presenting With Psychiatric Manifestations: A Case with Seizures of Panic Symptoms
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Psychiatry Service Ass. Dr.
2Spec.Dr.
33. Psychiatric Service Ass. Dr.
412. Psychiatric Service Deputy Chief Spec. Dr.
5Chief Spec. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 174-177
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

30 percent of epileptic patients suffer from psychiatric problems and even 7 percent of these patients are admitted to psychiatric wards and receive medical treatment. In nonconvulsive seizures which can last from a day up to a week, mental symptoms can sometimes be the sole finding of the seizure and therefore epileptic disorder can be misdiagnosed. The symptoms of anxiety disorders and epilepsy are surprisingly similiar. Ictal complex partial seizures can usually be confused with panic attacks because of their similarities leading to an incorrect diagnosis. In this article, we aimed to illustrate a case experiencing complex partial seizures but which was diagnosed and treated as panic disorder over a year.


Psikiyatrik Tablolarla Ortaya Çıkan Kompleks Parsiyel Nöbetlere ilişkin Bir Olgu Sunumu: Panik Belirtili Nöbetler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Servisi Ass. Dr.
2Uzm. Dr.
33. Psikiyatri Servisi Ass. Dr.
412. Psikiyatri Servisi Şef Yardımcısı Uzm. Dr.
5Şef Uzm. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 174-177

Epileptik hastaların % 30' unda psikiyatrik bozukluklar gözlenmektedir, hatta bunların % 7' si psikiyatri kliniklerine yatırılarak tedavi edilmektedir. Non-konvulzif nöbetlerde bir gün ile bir hafta sürebilen mental belirtiler bazen nöbetin tek bulgusu olabilmekte ve bu nedenle epilepsi tanısı atlanabilmektedir. Epilepsi ve anksiyete bozukluklarında belirtilerin benzerliği şaşırtıcıdır. İktal kompleks parsiyel nöbetler sıklıkla benzerliklerinden dolayı panik nöbeti ile karışmaktadır. Bu tanı karmaşası sıklıkla uygun olmayan terapötik kararlar alınmasına neden olur. Bu makalede, benzer olgularda klinik ele alışı geliştirmek amacıyla, panik bozukluğu tanısıyla bir yıla yakın bir süre tedavi gören bir kompleks parsiyel nöbet olgusu sunulmuştur.