E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
Suicide Attempt After Traumatic Brain Injury: A Case Report
1Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Asst. Assoc. Dr.
2Research Attendant Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 171-173
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Traumatic brain injury (TBI) most frequently caused by traffic accidents and falls, is a cause of disability, as well as increasing the psychiatric morbidity. Suicidality is a common psychological reaction to TBI among out-patient populations. The possibility that patients who have suffered a traumatic brain injury will commit suicide is high, and in many cases clinicians tend to underestimate this possibility.Management should involve careful history taking of previous post-injury suicidal behaviour, assessment of post-injury adjustment to TBI with particular focus on the degree of emotional/psychiatric disturbance, and close monitoring of those individuals with high levels of hopelessness and suicide ideation. Consequently, in our cse report an inpatient who has attempted to commit suicide after TBI is presented.


Travmatik Beyin Hasarı Sonrası İntihar Girişimi: Bir Olgu Sunumu
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
2Araş . Gör. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 171-173

En sık trafik kazaları ve düşmelerin neden olduğu travmatik beyin hasarı (TBH), neden olduğu yeti yetiminin yanı sıra psikiyatrik morbiditede de artışa yol açmaktadır. İntihar, taburcu olduktan sonraki dönemde travmatik beyin hasarı geçiren hastalar arasında oldukça yaygın görülen bir tepki reaksiyondur. Travmatik beyin hasarından muztarip hastalarda intihar etme olasılığı yüksektir ve çok sayıdaki vakada klinisyenler bu olasılığa gerekenin altında önem vermektedir. Travmatik yaralanma öncesi intihar davranışına ait öykünün dikkatli bir şekilde alınması, TBH tedavisi sırasında yaralanmadan etkilenen beyin bölgesine odaklanmanın yanı sıra hastanın emosyonal/psikiyatrik bozukluklarına ve davranış değişikliklerinin gözlenmesi ile yoğun ümitsizlik, intihar düşüncelerine de aynı önemin verilmesi gereklidir. Sonuç olarak, biz hastanemizde yatarak tedavi gören TBH sonrası intihar girişiminde bulunan bir olguyu sunduk.