E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Case Report: Primer Progressive Aphasia Patient Who Applied for Psychiatric Symptoms
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 4. Psychiatry Clinic, Ass. Dr.
2Spec.Dr.
3Clinic Chief, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 168-170
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Primary progressive aphasia is a progressively devoloping disease, beginning with language disturbances. Although cognitive and behavioral fıınctions are protected at the beginning, psychiatric symptoms may become evident as the disease develops. In this case report, we aim to evaluate a patient who has primary progressive aphasia, applied with psychiatric symptoms initially. We conclude that the early demantial behavioral symptoms, especially with language disturbances should be considered as primary progressive aphasi, which is an important issue in the differential diagnosis of psychiatric disorders.


İlk Başvurusu Psikiyatrik Semptomlar Nedeniyle Olan İleri Evre Primer Progresif Afazi Olgusu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 4. Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr
2Uzm. Dr.
3Klinik Şefi, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 168-170

Primer progresif afazi, dil fonksiyonlarının bozulması ile başlayan ve progresif olarak ilerleyen bir hastalıktır. Başlangıç evrelerinde kognitif ve davranış fonksiyonlarının korunmasına rağmen, hastalığın ilerlemesiyle birlikte psikiyatrik semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Bu makalede, ilk başvurusu psikiyatrik semptomlar sebebiyle olan bir primer progresif afazi olgusunu değerlendirmeyi amaçladık. Sonuç olarak, özellikle dil fonksiyonlarının bozulmasına eşlik eden erken demansiyel davranış problemleri olan hastalarda primer progresif afazinin ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.