E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Epileptic Auras
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Spec. Dr.
2Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 162-167
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Epileptic auras have been recognize in the literature since antiquity. Aura is a feeling that portion of the seizure which occurs before consciousness is lost and for which memory is retained afterwards. They mimic psychiatric symptoms, but stereotipi and persistence of the symptoms are important for diferantial diagnosis. Auras are classified as somatosensorial, visual, auditory, vertigionus, olfactor, gustatory, epigastric, cephalic and psychic auras. An aura provides evidence of focal seizure onset. The clinical features of the aura were as useful in localizing the site of epileptic focus.


Epileptik Auralar
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı , Uzm. Dr
2Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 3(17): 162-167

Epileptik auralar eski çağlardan itibaren tanımlanmaktadır. Aura hasta tarafından, nöbet bittikten sonra tanımlanan retrospektif bir histir, gözlenebilir bulguları yoktur. Nöbet başlangıcında yaşanılan hislerin tümü aura olmayabilir. Auralar psikiyatrik semptomlarla da karışabilirler, ancak stereotipi ve ısrarlılık göstermeleri ayırıcı tanıda önemlidir. Somatosensoryel, görsel, işitsel, vertijinöz, olfaktor, gustatuar, epigastrik, sefalik, emosyonel ve psişik auralar olarak sınıflandırılmaktadır. Auralar fokal epileptik nöbetlerin başlangıcına kanıt sağlar ve semptomlar epileptojenik odağın lokalizasyonuna yardımcı olabilir.