E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Early Warning Signs in Schizophrenia
1Celal Bayar University Faculty of Medicine Department of Psychiatry, Spc. Dr.
2Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(1): 20-23
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this paper is to review the literature on the recognition of the early warning signs of schizophrenia. The occurence of psychotic relapse is characteristic of schizophrenia. Preventing psychotic relapse is important in the treatment for patients with schizophrenia. Identifying early warning signs can reduce the incidence of psychotic relapse. It is important to make a clear conceptual distinction between early warning signs and psychotic symptoms. Studies indicate that between 5 0% to 70% of people experience early warning signs over a period of one to four weeks prior to a relapse. Early warning signs of schizophrenia show a mixture of psychotic and non-psychotic symptoms. Early warning signs were identified as hallucinations, suspiciousness, change in sleep, anxiety, anger-hostility, disruptive inappropriate behaviour, depression, suicidal ideas, nervousness, increased tension, cognitive inefficiency. Systematic monitoring of early warning signs is an important part of the treatment strategy. The time interval between the first early warning signs and psychotic relapse is long enough to give sufficient opportunity to apply early intervention strategies.


Şizofrenide Erken Uyarıcı Belirtiler
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Uzm. Dr
2Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 1(19): 20-23

Bu yazıda şizofreninin erken uyarıcı belirtiler ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Psikotik alevlenme oluşumu şizofreninin temel özelliğidir. Psikotik alevlenmenin önlenmesi şizofreni hastalarının tedavisinde önemlidir. Erken uyarıcı belirtilerin tanınması psikotik alevlenmenin sıklığını azaltabilir. Erken uyarıcı belirtiler ve psikotik alevlenme belirtileri arasında açık kavramsal bir ayırım yapmak önemlidir. Araştırmalar erken uyarıcı belirtilerin hastaların %50-70' inde alevlenme döneminden önceki 1-4 hafta içinde ortaya çıktığını göstermiştir. Şizofreninin erken uyarıcı belirtileri psikotik ve psikotik olmayan belirtilerin bir karışımından oluşmaktadır. Erken uyarıcı belirtilerin başlıcaları şunlardır: Varsanılar, şüphecilik, uykuda değişiklik, anksiyete, kızgınlık, düşmanca tutum, uygunsuz davranış, depresyon, intihar düşünceleri, sinirlilik, gerginlik hissi, bilişsel bozukluk. Erken uyarıcı belirtilerin izlenmesi şizofreni tedavisinin önemli bir bölümüdür. Uyarıcı belirtiler ve psikotik alevlenme arasındaki zaman aralığı çoğu hastada erken müdahale uygulanması için yeterli bir zaman fırsatı verir.