E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1M.H. Ankara Training and Research Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 1(19): 46-49
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic neurological disease that is characterised with central nervous system inflammation, sclerotic plaque and axonal demyelination (1). lts major symptoms are weakness and fatigue, paresthesias visual impairment, deep sensory impairment, ataxia, cognitive impairment, bowel, bladder and sexual function disturbances and emotional variations (1,2). Some degree of psychopathology has been shown in up to two-thirds of MS patients (3). Psychiatric impairment was found in 15-90 percent of patients (4). The psychiatric impairments may vary from depression or euphoria to psychotic impairment.


Multipl Skleroz ve Psikiyatrik Hastalıklar
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 1(19): 46-49

Muhip skleroz (MS); aksonal demiyelinizasyon, sklerotik plak formasyonu ve santral sinir sisteminin inflamasyonu ile karakterize kronik nörolojik bir hastalıktır (I). Hastalığın major semptomları, yorgunluk, motor güçsüzlük, paresteziler, görme bozuklukları, derin duyu bozuklukları, ataksi, kognitif bozukluklar, mesane, barsak ve seksüel fonksiyon problemleri, emosyonel değişiklikler olabilir (1,2). MS'li hastaların 213'ünde farklı derecelerde psikopatoloji gösterilmiştir (3). Bazı kaynaklarda % 15-90 oranında psikiyatrik bozukluklara rastlandığı belirtilmektedir (4,5). MS'li hastalarda psikiyatrik bozukluklar, hastalığın seyri sırasında depresyondan öforiye, psikotik bozukluğa kadar değişen bir yelpazede ortaya çıkmaktadır.