E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Role of Central Nervous System in the Pathogenesis of Restless Legs Syndrome
1Rize State Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic.
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Asst. Assoc. Dr.
3Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Internal Medicine Clinic.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(2): 94-102
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Restless legs syndrome is a neurological disorder of the legs characterized by spontaneous movements and paresthesia which appear at rest or sleep and are relieved movements. The studies searching for the ethiopathogenesis of the syndrome showed the role of the central nervous system. According to electrophysiological and neuroimaging studies, abnormalities involving corticothalamospinal tracts which contribute locomotor system physiology have been determined. Recent studies showed dysfunction of the central dopaminergic systenı and symptoms could be ameliorated by dopaminergic drugs. Although central circadian factors of the disorder were suspected to be responsible for ethiopathogenesis, most factors remain to be elucidated. Uncertain aspects of the disorder may be explained more definitely after the researches focus on sensory-motor symptoms organized in central structures, participating neuron types, mediating neurotransmitters and central control mechanisms.


Huzursuz Bacaklar Sendromu Patogenezinde Santral Sinir Sisteminin Rolü
1Rize Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı , Yrd. Doç. Dr.
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 94-102

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS), dinlenmekle veya uykuyla ortaya çıkan ve bacaklarını hareket ettirmekle hafifleyen, daha çok bacaklarda istemsiz hareketler ve paresteziyle karakterize nörolojik bir bozukluktur. Sendromun etiyopatogenezine yönelik çalışmalardan elde edilen bulgular, santral sinir sistemini (SSS) adres göstermektedir. Elektrofizyolojik ve nöroimaj çalışmalarına göre, hareket fizyolojisine katkıda bulunan kortiko-talamo-spinal yollarda, anormallikler tespit edilmiştir. Santral dopaminerjik sistemde disfonksiyon olduğu ve dopaminerjik ilaçlarla semptomların düzeldiği gösterilmiştir. Eldeki kanıtlarla, hastalıktaki santral sirkadiyen faktörlerin etiyopatogenezde önemli rol üstlendiği bilinmesine rağmen, yine de bilinmeyen birçok faktöründe araştırılmasına ihtiyaç vardır. HBS'de oluşan motor ve duyusal semptomların organize edildiği santral yapıların, olaya katılan nöron tiplerinin, aracılık yapan nörotransmitterlerin ve denetleyici santral mekanizmaların daha iyi araştırıldıktan sonra, hastalığın karanlıkta kalan yönlerinin aydınlanacağı açıktır.