E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Comorbidity of Anxiety Disorders in Schizophrenia
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Clinic Chief
2Chief resident
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 77-82
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Anxiety disorder comorbidity is frequently seen in schizophrenia and plays an important role in poor outcome and intensıfication of symptoms. In insufficient response to treatment and worsening of symptoms, comorbid anxiety should be investigated. Comorbid Obsessive compulsive disorder, posttraumatic stress disorder and panic disorder, social anxiety disorder are reported more than estimated rates in schizophrenia. In exacerbation of symptoms and inadequate response to treatment, anxiety disorder spectrum should be investigated.


Şizofrenide Anksiyete Bozuklukları Komorbiditesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi
2Başasistan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 77-82

Şizofreni hastalarında anksiyete bozukluğu komorbiditesi beklenenden daha sık görülen bir durum olup, kötü sonlanım ve hastalık semptomlarının şiddetlenmesinde önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalarda şizofreni hastalarındaki obsesıf kompulsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluk komorbiditesinin de tahmin edilenden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tedavide yeterli cevap alınamayan durumlarda ve tedaviye rağmen, semptomlardaki şiddetlenmelerde anksiyete bozukluğu yelpazesi komorbiditesi mutlaka araştırılmalıdır.