E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Efficacy of Psychoeducational Group Therapy in Inpatients
1Dokuz Eylul University School of Nursing Psychiatry Nursing Department, Asst. Assoc. Dr.
2I . U. Istanbul Medical Faculty Department of Psychiatry, Spc. Dr.
3I . U. Istanbul Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Prof. Dr.
4I . U. Istanbul Medical Faculty, Department of Psychiatry, Nurse.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 64-71
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Patients with chronic mental diseases experience difficulties in the management of their illness and in maintaining their care. This results in relapses and rehospitalizations.

The aim of this study is to measure the effectiveness of a psycho-educational group program for inpatients.

Method: A psycho-educational program was applied to 46 patients for 10 months.

Results: D ıfferences between the pre and post scores were statistically significant. (P<0.05). In addition, scores on managing the illness, medication, prodromes and developing a crisis plan were also found to be significantly different (P<0.01). There were no differences in knowledge points according to sex and diagnosis.


Yatan Hastalarda Psikoeğitsel Tedavi Grubunun Etkinliği
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı , Yard. Doç. Dr.
2İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Uzm. Dr.
3İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Prof. Dr.
4İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Hemş .
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 64-71

Amaç: Kronik ruhsal bozukluğu olan hastalar, hastalıklarını yönetmek ve bakımlarının devamlılığını sağlamakla ilgili güçlükler yaşamaktadır. Bu durum, hastalık belirtilerinin alevlenmesine ve tekrarlayan yatışlara neden olmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, yatan hastalara uygulanan psikoeğitsel grup tedavisinin etkinliğini ölçmektir.

Yöntem: Bu amaçla hazırlanan psikoeğitsel grup programı, 10 aylık sürede 46 hastaya uygulandı. Programın etkinliğini değerlendirmek için program içeriğine ilişkin oluşturulan soru listesi hastalara program öncesi ve program sonrası uygulandı.

Bulgular: Psikoeğitsel grup programı öncesi puanlarla program sonrası puanlar arasında anlamlı fark saptandı (P<0.05). Ayrıca hastaların hastalıklarını yönetme, ilaçlar, hastalığın haberci belirtileri ve acil plan bilgilerinden oluşan dört alt grubun program öncesi ve sonrası puanları da anlamlı düzeyde farkl ıydı (P<0.01). Bilgi puanlarında cinsiyet ve tanıya göre farklılık bulunmadı.