E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Marriage and Parenthood in Female Psychiatrie Patients: A Review
1Kastamonu State Hospital, Psychiatry Specialist. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(3): 143-154
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, gender dıfferences in schizophrenia and mood disorders are reviewed in the context of female patients' marital status and parenting skills. In major psychiatric disorders -particularly in schizophrenia- the rate of being singlel divorced/ separated is frequently high compared to normal population. Also these patients, lacking the necessary parenting skills in various extent, tend to rely on close relatives and institutions for childrearing.


Psikiyatrik Kadın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzm. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 3(19): 143-154

Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklarında cinsiyet farklılıklarına değinilerek kadın hastaların evlilik ve ebeveyn olma özellikleri incelenmektedir. En sık şizofrenide olmak üzere majör psikiyatrik bozukluklarda evlenmemiş olma/ boşanma/ eşinden ayrı olma oranları normal nüfusa kıyasla yüksek olabilmektedir. Ebeveynlik becerileri de çeşitli farklı biçimlerde zaaf gösteren bu hastalar çocuklarının bakımı için yakın aile çevresi ve kurumlara yönelebilmektedir.