E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Electroconvulsive Therapy in Pregnancy: A Review
1Bakırköy Mental Neurological Diseases Training and Research Hospital 1. Clinical Chief of Psychiatry Clinic
2Chief resident
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(4): 204-211
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Pregnancy is a period in which changes occur in psychological, physiological and social aspects. The treatment methods for psychiatric disorders in this period show some differences. Psychotropic drugs giyen in pregnancy period may have some side effects trimesters. In this period, various physiological changes also affect drug pharmacokinetics and pharmacodynamics. Particularly neuroleptics, antidepressants and other psychotropic medicines taken in first trimester, cause more teratogenic effects in fetus. When symptoms are severe, or in the presence of treatment resistance or medication which is chosen for treatment is potentially harmful for fetus, ECT becomes an important alternative in treatment. In conclusion, if administered by experienced team, ECT is a relatively effective and safe treatment.


Gebelikte Elektrokonvulsiv Terapi: Bir Gözden Geçirme
1Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi
2Başasistan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 204-211

Gebelik, kadının ruhsal, fizyolojik ve sosyal açıdan değişikliklere uğradığı bir dönemdir. Bu dönemdeki ruhsal
bozuklukların tedavisi için kullanılacak tedavi yöntemleri de bazı farklılıklar göstermektedir. Hamilelik döneminde verilen psikotrop ilaçlar, kullanıldığı gebelik ayına göre fetusta değişik yan etkilere neden olmaktadır. Gebelik döneminde olu şan çeşitli fizyolojik değişikliklerde ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini etkilemektedir. Özellikle ilk üç ayda alınan nöroleptiklerin fetusta teratojen etkilere daha fazla neden olduğu bilinmektedir. Hastalık belirtileri şiddetli olduğunda, hasta tedaviye dirençli olduğunda ya da uygulanacak ilaç tedavisi fetus için zararlı olma eğilimi taşıdığında EKT tedavisi önemli bir alternatif haline gelmektedir. Gebe kadınlarda bu nedenle EKT, eğitimli bir ekipçe uygulandığı etkin, göreceli olarak güvenle kullanılabilecek bir tedavidir.