E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Arachnoid Cyst and Psychotic Disorder: A Case Report
1Erzincan Military Hospital Psychiatry Service, Spc. Dr.
2Tatvan Military Hospital Psychiatry Service, Spc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(4): 217-220
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Arachnoid cyst accompanied by psychiatric disorders. Is rarely presented as a case report. A 14 year-old male patient, with auditory and visual hallucinations, reference and suicidal thoughts, absurd behaviors and dizziness. An arachnoid cyst in the supracerebellar region of brain was determined by MRI (Magnetic Resonance Imaging). Endocrine system and EEG, routine biochemical laboratory screening were found normally. It was thought that psychotic symptoms were associated with the arachnoid cyst. The patient was giyen antipsychotic medication with low dose risperidone (1 mg/day) and an improvement was observed in psychotic symptoms one month later.


Psikotik Bozukluk ve Araknoid Kist: Bir Olgu Sunumu
1Erzincan Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr.
2Tatvan Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 4(19): 217-220

Araknoid kistin psikiyatrik bozukluklara eşlik ettiği hakkında az sayıda olgu bildirilmiştir. On dört yaşındaki erkek hasta görme ve işitme halüsinasyonları, davranış bozukluklar ı, referans fikirler, suicid düşünceleri, baş dönmesi semptomları ile hastanemize başvurdu. Olgun un MRG yöntemi ile yapılan incelemesinde supraserebellar bölgede araknoid kist tespit edildi. Endokrin sistem ve EEG'de dahil olmak üzere diğer klinik değerlendirmelerde anormal bir bulgu saptanmadı. Hastanın psikotik semptomlarının araknoid kist tarafından indüklendiği düşünüldü ve düşük dozda risperidon uygulandı, bir ay sonra psikotik semptomlarda düzelme gözlendi.