E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Acute dystonia associated with metoclopramide: a case presentation
1Psychiatrist, Elazığ Mental Health and Diseases Hospital, Department of Psychiatry, Elazig, Turkey - Turkey
2Professor Dr. Fırat University Hospital, Department of Mental Health and Medicine, Elazig, Turkey - Turkey
3Neurologists, Elazığ Mental Health and Diseases Hospital, Neurology Clinic, Elazığ - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 88-89 DOI: 10.5350/DAJPN2012250113
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Although the underlying neurochemical anomaly is not known, it has been implicated that the pathophysiology of dystonia may be associated with abnormal dopaminergic activity in basal ganglia. Although it is frequently seen with classical antipsychotics, some dopaminergic agents such as metoclopramide may cause this side effect. In this paper, we present a 17 years old woman under treatment with metoclopramide in therapeutic doses, who was referred to our hospital because of acute dystonia.


Metoklopramidle Gelişen Akut Distoni: Bir Olgu Sunumu
1Psikiyatrist, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ - Türkiye
2Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ - Türkiye
3Nörolog, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 88-89 DOI: 10.5350/DAJPN2012250113

Distonide, altta yatan nörokimyasal patoloji bilinmemekle birlikte, bazal gangliyonlardaki dopaminerjik aktivitede görülen anormalliklerin etkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Çoğunlukla klasik antipsikotiklerle ortaya çıkan bir yan etki olmakla birlikte, metaklopramid gibi dopaminerjik yolak üzerinde etkili olabilecek çeşitli ilaçların alınmasıyla da ortaya çıkabilir. Çalışmamızda, terapötik dozda metoklopramid tedavisi almakta iken, akut distonik reaksiyon gelişmesi nedeniyle polikliniğimize yönlendirilen 17 yaşında bir olgu sunulmuştur.