E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Endocrinological changes in anorexia nervosa
1Asst. Assoc. Dr. Selcuk University Seljuk Medicine, Department of Psychiatry, Konya - Turkey
2Psychiatrist, Erenköy Mental Health and Diseases Training and Research Hospital, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 63-69 DOI: 10.5350/DAJPN2012250108
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Anorexia nervosa is an eating disorder that begins between the ages of 12 to18 and characterized by conscious trials of being excessively thin because of weight gain fears. Anorexia nervosa is mostly seen in girls and lifetime prevalence among young women is approximately 0.3%. It is suggested that endocrinological changes seen in anorexia nervosa are not due to primary endocrinological disorders and that they are usually common consequences of long duration fasting and excessive weight loss. There are several serious negative effects of loosing weight and long duration fasting on the organ systems. Anorexia nervosa has a high mortality rate due to the metabolic effects that can reach dangerous levels although the disease may become chronic. In this review, endocrinological changes and their interactions in anorexia nervosa are evaluated.


Anoreksiya Nervozada Hormonal Değişimler
1Yard. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konya - Türkiye
2Psikiyatrist, Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 63-69 DOI: 10.5350/DAJPN2012250108

Anoreksiya nervoza, 12–18 yaşları arasında başlayan ve kilo alma korkusu yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile süren bir bozukluktur. Çoğunlukla kızlarda görülür. Genç kadınlar arasında yaygınlığı %0.3’dür. Anoreksiya nervozada görülen endokrinolojik değişikliklerin birincil bir endokrin bozukluk olmadığı, ileri derecede aç kalmaya ve kilo kaybına bağlı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Anoreksiya nervozada uzun süren açlık ve kilo kaybının vücutta organ ve sistemlere ciddi negatif etkileri bulunmaktadır. Kronik bir hastalık olması ve metabolik etkilerin tehlikeli boyutlara ulaşabilmesi bakımından, mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu derlemede, anoreksiya nervozada oluşan hormonal değişimler ve etkileşimler ele alınmıştır.