E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A crime case which took place during REM sleep disorder and the evaluation of the case by the forensic psychiatry
1Forensic Expert, Institute of Forensic Medicine, 4. Specialized Agency, Istanbul - Turkey
2Psychiatrist, Psychiatric and Neurological Diseases Hospital, 2nd Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey
3Professor, Psychiatry, Forensic Medicine Institute, Observation Specialization Department, Istanbul - Turkey
4Professor, Forensic Medicine Specialists, Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 78-83 DOI: 10.5350/DAJPN2012250111
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Sleep-related behavior disorders are the disturbing behaviors which occur during sleep, targeting himself or others. Although the exact prevalence is still unknown, it is clear that they are more frequent in males than females and mostly appear to be a REM sleep disorder. The patient remembers his/her dream in a detailed way assuming as if he/she was attacked, he/she attacked someone else or tried to run away from the situation. In this case report, we are presenting a patient with REM sleep disorder, without any psychopathology in his psychiatric history, who was evaluated by forensic medicine during his court trial in which he was being accused of deliberate attempt to kill a man.


Bir Olgu Sunumu Eşliğinde REM Uykusu Davranış Bozukluğuna Bağlı Suç İşleme ve Suçun Adli Psikiyatrik Olarak Değerlendirilmesi
1Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu, 4. İhtisas Dairesi, İstanbul - Türkiye
2Psikiyatrist, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Prof. Dr., Psikiyatri Uzmanı, Adli Tıp Kurumu, Gözlem İhtisas Dairesi, İstanbul - Türkiye
4Prof. Dr., Adli Tıp Uzmanı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 78-83 DOI: 10.5350/DAJPN2012250111

Kişinin uykudayken kendine veya çevresine verdiği zararlar, uykuyla ilişkili şiddet davranışı olarak değerlendirilmektedir. Uykuda ortaya çıkan şiddet davranışlarının gerçek prevalansı bilinmemekle birlikte, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğü bilinmektedir ve en sık REM uykusu davranış bozukluğu şeklinde karşımıza çıkmaktadırlar. Kişi, kendisine saldırılması, kendisinin saldırması veya kaçmaya çalıştığı şeklinde kabusu sabah en ince detayına kadar hatırlar. Bu yazıda, psikiyatrik anamnezinde özellik olmayan, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ iddiası ile yargılanırken, adli psikiyatrik yönden değerlendirilen ve bu suçu, REM uykusu davranış bozukluğuna bağlı olarak işlediğine karar verilen hastanın, TCK’nın 34. maddesi kapsamında değerlendirilmesi tartışılmıştır