E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A case report of becker’s musculer dystrophy presenting with autistic symptoms
1Child and Adolescent Psychiatrist
2Assoc. Dr., Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 74-77 DOI: 10.5350/DAJPN2012250110
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Becker’s muscular dystrophy is a hereditary chronic progressive muscle disease. It is reported that the incidence of autism, a developmental neuropsychiatric disorder in the hereditary muscle diseases is higher than in the normal population. In this paper, a 4 years 3 months old male patient who was diagnosed with autistic symptoms when he was 20-months old and diagnosed with Becker’s muscular dystrophy when he was 3-years-old, is presented.


İlk Tanısı Otizm Olan Bir Becker Musküler Distrofisi Olgusu
1Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
2Doç. Dr., Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 74-77 DOI: 10.5350/DAJPN2012250110

Becker Musküler Distrofisi (BMD), kronik olarak ilerleyen kalıtsal bir kas hastalığıdır. Gelişimsel nöropsikiyatrik bir bozukluk olan otizmin kalıtsal kas hastalıklarında görülme sıklığının, toplumda genel görülme sıklığından daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda, 20 aylık iken otizm tanısı alan ve 3 yaşında BMD tanısı konulan 4 yaş 3 aylık bir erkek olgu sunulmaktadır.