E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Increase in serum lithium levels induced by perindopril use: a case report
1Assistant professor. Prof., Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 1 Psychiatry, Istanbul - Turkey
2Psychiatrists, Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Rashid Tahsin Mood Center, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25(1): 70-73 DOI: 10.5350/DAJPN2012250109
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Lithium is widely used for the acute and prophylactic treatment of bipolar disorders. Blood levels of lithium must be monitored regularly because of the low therapeutic index. Combination treatments for comorbid general medical conditions may increase lithium levels and intoxication symptoms can be seen. Interactions particularly with non-steroid anti-inflammatory medicines, thiazide diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors are common. In this case report, increase in serum lithium levels after perindopril prescription for hypertension in a patient with bipolar disorder type II treated with lithium for 17 years was presented.


Perindopril Kullanımı Sonrasında Serum Lityum Düzeyinde Yükselme: Bir Olgu Bildirimi
1Yrd.Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Servisi, İstanbul - Türkiye
2Psikiyatrist, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 1(25): 70-73 DOI: 10.5350/DAJPN2012250109

Lityum, bipolar bozukluğun akut ve profilaktik tedavisinde kullanılmaktadır. Terapötik kan düzeyi aralığının dar olması sebebiyle, kan konsantrasyon düzeyinin düzenli olarak takibi gerekmektedir. Bu nedenle, ek hastalık veya kombinasyon amacıyla tedaviye eklenen ilaçlarla kan düzeyi yükselebilmekte ve zehirlenme belirtileri gözlenebilmektedir. Özellikle non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD), tiazid diüretikler, anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ile ilaç etkileşimine sık rastlanır. Bu yazıda, bipolar bozukluk tip II tanısıyla 17 yıldır lityum kullanan ve tedavi rejimine hipertansiyon nedeniyle perindopril eklenmesi sonrası lityum kan konsantrasyonu yükselen bir olgu, ilaç etkileşimi bağlamında tartışılmaktadır.