E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Rapid Onset Manic Episode After Lithium Withdrawal
1Psychiatrist, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 5. Psychiatry, Istanbul - Turkey
2Asst. Assoc. Dr., Çanakkale Eighteen Mart University Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey
3Asst. Assoc. Dr. Namik Kemal University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Tekirdag - Turkey
4Assists. Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 3rd Psychiatry, Istanbul - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 3(25): 281-282 DOI: 10.5350/DAJPN2012250314
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Lityum Kesilmesi Sonrası Çok Hızlı Başlangıçlı Manik Dönem
1Psikiyatrist, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Psikiyatri Servisi, İstanbul - Türkiye
2Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikiyatri AD, Çanakkale - Türkiye
3Yrd. Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Tekirdağ - Türkiye
4Asist. Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Servisi, İstanbul - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 3(25): 281-282 DOI: 10.5350/DAJPN2012250314