E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Evaluation of the psychometric properties of the Turkish version of the Gaming Disorder Test among children and youth and assessment of contribution of gaming-specific cognitions to gaming disorder
1Medeniyet University Goztepe Prof. Suleyman Yalcin City Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Sakarya University Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Sakarya, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 34(3): 302-308 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00149
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of this study was to develop and examine the psychometric properties of a Turkish version of the 4-item Gaming Disorder Test (GDT), a brief, standardized instrument used to assess GD based on the World Health Organization diagnostic framework.
Method: A total of 606 young participants, aged 11-18 years, were recruited for this study through an online survey. The scale's validity was examined using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). Cronbach's alpha coefficient calculation and test-retest analysis were used to determine the scale's internal and time-dependent reliability. Multiple regression analysis was also performed to determine the predictive power of cognitions in GD.
Results: EFA and CFA analyses yielded a unidimensional factor structure with adequate psychometric properties for the Turkish version of the scale, which was consistent with the original. The Cronbach's alpha coefficient value of 0.84 indicated that the scale was reliable and time-dependent invariance of the scale was proven using test-retest analysis. Maladaptive cognitions related to overvaluing gaming rewards, maladaptive and inflexible rules about gaming, and gaming for social identity were found to be associated with GD.
Conclusion: The Turkish version of the 4-item GDT has sound psychometric properties and may be used as a valid and reliable tool to assess the symptoms and prevalence of GD among adolescents in Turkey.


Çocuklarda ve Gençlerde Oyun Oynama Bozukluğu Testi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Oyun Oynamaya Özgü Bilişlerin Oyun Oynama Bozukluğuna Katkısının Değerlendirilmesi
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 302-308 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00149

Amaç: Oyun oynama bozukluğunu değerlendirmek için DSÖ'nün tanı çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş kısa bir araç olan Oyun Oynama Bozukluğu Testi'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini geliştirmek ve incelemek.
Yöntem: Bu çalışma için 11 ile 18 yaşları arasında olan 606 genç katılımcı, çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Ölçeğin geçerliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı ve zamana bağlı güvenirliğini tahmin etmek için Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test güvenirliği belirlenmiştir. Ayrıca oyun oynama bozukluğundaki bilişlerin yordayıcı gücünü belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: AFA ve DFA analizleri, ölçeğin Türkçe versiyonu için orijinal ölçekle uyumlu, yeterli psikometrik özelliklere sahip tek boyutlu bir faktör yapısını ortaya koydu. Ölçek, 0.84 değerindeki Cronbach's alpha katsayısının da gösterdiği gibi güvenilirdi. Ölçeğin zamana bağlı değişmezliği test-tekrar test analizleri ile kanıtlandı. Oyunun ödüllerine aşırı değer vermeyle ilişkili uyumsuz bilişler, oyun oynamayla ilgili uyumsuz ve esnek olmayan kurallar ve sosyal kimlik için oyun oynama, oyun oynama bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur.
Sonuç: Uyarlanma çalışması yapılan bu ölçeğin Türkçe versiyonu güçlü psikometrik özelliklere sahiptir ve Türkiye'deki gençler arasında oyun oynama bozukluğunun belirtilerini ve yaygınlığını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.