E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A Case Report Antiparkinson and Anticholinergic Drug Dependency
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3rd Psychiatry Unit Chief
2Istanbul Police Hospital Psychiatrist
3Bakırköy Mental and Nervous Diseases Hospital Neurology Assistant
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1988; 3(2): 185-187
Full Text PDF (Turkish)


Antiparkinson ve Antikolinerjik Madde Bağımlılığı Olan Bir Olgunun Tıbbi ve Sosyal Açıdan İrdelenmesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Psikiyatri Birimi Şefi
2İstanbul Polis Hastanesi Psikiyatri Uzmanı
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Asistanı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1988; 3(2): 185-187