E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
A case of differantial diagnosis: clozapine induced delirium or neuroleptic malignant syndrome?
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00098
Full Text PDF


Bir olgu sunumu ile klozapine bağlı deliryum ve nöroleptik malign sendrom ayırıcı tanısı
1University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Psychiatry Clinic, Ankara, Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences - DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00098