E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Cerrahpaşa Medical Faculty Psychiatry Chair
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1990; 1(6): 28-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Dexamethasone Süpresyon Testinin Depresyonların Ayırıcı Tanısındaki Yeri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1990; 6(1): 28-34