E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 5th Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 47-50
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Çok Yüksek Doz Amineptine Kullanımı Saptanan Üç Olgu Nedeni ile Amineptine Aşırı Dozu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 47-50

Yurduanızda yaklaşık üç ay önce psikiyatri dünyasına sunulan Amineptinel olağanüstü yüksek dozda kullanan (bugüne değin bildirihniş olan en yüksek doz kullammmın çok üstündeki doslarda) üç hasta nedeni ile bu ilacm toksik ve diğer yan etkileri ile ilgili güvenirliliğ*i sınırlarının tahminlerin ötesinde bulunduğu saptanan§ ve konuya ilişkin literatür gözden geçirilmiştir