E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 45-46
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Patienst with alzeheimer's disease fall under the DSM-III R eategory of prImary degenarative dementia of the alzheimer type, either of scnilc or presenile onset, demanding of age of onsat lis belore or alter 65. In thts paper. a case of 17 years-old, male patient with Alzheimer's disease is diseussed and emportanee of thes condition are enphas1zed.


Bir Olgu Nedeniyle Erken Yaşta Başlayan Alzheimer Hastalığı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 45-46

Alzheimer Hastalığı, DSM-III R' da Alzheimer tipi primer dejeneratif demans ad ı altında sınıflandırılmıştır.Hastalığın başlangıç yaşına göre senil veya presenil tipleri ay ırtedilir. Bu ayırıma temel olan yaş 65'tir. Bu yazıda, 17 yaşında bir erkek hastada görüldüğü haliyle Alzheimer hastalığı tartışılmış ve erken yaşlarda başlayan Alzheimer hastalıklarının klinik özellikleri üzerinde durulmuştur.