E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırkoy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Istanbul University Cardiology Institute
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 36-40
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this artiele, psychiatrie disorders were investigated in 54 patients (22 male and32 fe ınale) with MVP, diag nosed M-mode and two-dimensional echocardiography. Psyehtatrie evaluation made using SCID, according tı the eriteria of DSM-111-Psychopathology is found in 35 of the pauents (%64.9) and the most frequent (%82,8 among them are anxiety disorders


Mitral Valve Prolapsuslu Olgularda Psikiyatrik Bozukluklar
1Bakırkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 36-40

Bu çalışmada, M-mode ve iki boyutlu ekokardiyografi ile tan ı konulmuş 54 MVMP olgusunda (25 erkek ve 32 kadın), SCID kullanılarak R tanı ölçütlerini karşılayan psikiyatrik bozukluklaı araşt ırılmıştır. Psikopatoloji saptanan 35 (%84,9) olguda, anksiyete bozukluklar ı en sık oranda (%82,8) bulunmuştur.