E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırkoy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Istanbul University Cardiology Institute
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 36-40
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this artiele, psychiatrie disorders were investigated in 54 patients (22 male and32 fe ınale) with MVP, diag nosed M-mode and two-dimensional echocardiography. Psyehtatrie evaluation made using SCID, according tı the eriteria of DSM-111-Psychopathology is found in 35 of the pauents (%64.9) and the most frequent (%82,8 among them are anxiety disorders


Mitral Valve Prolapsuslu Olgularda Psikiyatrik Bozukluklar
1Bakırkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 36-40

Bu çalışmada, M-mode ve iki boyutlu ekokardiyografi ile tan ı konulmuş 54 MVMP olgusunda (25 erkek ve 32 kadın), SCID kullanılarak R tanı ölçütlerini karşılayan psikiyatrik bozukluklaı araşt ırılmıştır. Psikopatoloji saptanan 35 (%84,9) olguda, anksiyete bozukluklar ı en sık oranda (%82,8) bulunmuştur.