E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 5th Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 31-32
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

A case report:: Periventrieular vascular ehanges and eognitive dysitmetions. In this case kreport, wee preser ted a patient who is 62 year old woman with depressivöe mood. persecutary mdelusions, nominal aphasia an short memory defisites. Although patiets Ct did not revealed any pathological lindegs. MRI showed multiple periventrieular lacunar areas in the whlte matter. This our case was dlseused stressing the "raporla= of relation between MRI fin dings and mental symptoms.


Bir Olgu Nedeni ile Periventriküler Vasküler Değişiklikler ve Kognitif Kusurlar
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 31-32

1 yıl önce yetişkin oğlunun ölümü ardından belirginleşen depresif mizaç, cinsel içerik ta şıyan pel sekütif hezeyanlar ve hezayanl ı algılamalar yanında nominal afazi, yakan bellek kusurlar ı bulun: 62 yaşındaki bir kadın hastanın C.T. de göstertıemeyen ancak MRI da tespit edilen periventriküle lacüner alanlar ve bunun mental sampomlar ındaki önemi vurgulanarak tart ışılmıştır.