E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 22-27
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Whether of not psychiatrie patients are more dangerous than general population has been a subject of dtscussion. In this study 469 mentally ill patients who committed and attempted crimes have been investigated and soelodemographIcal features, dtagnosts, duration of Illness before erime, awareness of the Illnesss, presence or absence of pharmacotherapy crimes, the features of these crimes, family pattern have been evaluated. the group ender risk and risk factors have been tried to Identity.


Ruh Hastalarında Homisidal Saldırganlık
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 22-27

Ruh hastalıklarının genel populasyondaıı daha tehlikeli olup olmad ıkları yıllardır tartışılmakta olan bir konudur. Bu araştırmada öldürme, öldürmeye teşebbüs yada ağır yaralama suçlarıyla gelen 469 ruh hastası sosyo- demografik özellikler, tanı, alkol- madde kötüye kullan ım, EEG bozukluğu yada epilepsinin varlığı, suç öncesinde hastal ık süresi, hastalığın farkına varılıp varılmadığı, suç döneminde psikofarmakoterapinin sağlanıp sağlanmadığı, saldırının kime, ne ile olduğu, önceki suçları ve bu suçların niteliği, soy geçmişleri suç açısından değerlendirilmiş, riskli grup ve risk faktörleri tanınmaya çalışılmıştır.