E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1GATA Haydarpasa Training Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 14-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

A Double-Blind Comparison of the Effects and Side-Effects of Amineptine and Trazodone, Novel Antidepresants in Turkey. in Depresston Tmatment. Thls research was alined to determine to compare the anUdepressant effeet and the side effects of amineptine and trazodone that are novel antidepressants for Turkish pop ı.daUon, in a double-blInd study of 154 inpatients dlagnosed as. 68 Major depression and 82 dysthimia according to DSM-111-R crtteria. Amineptine dosage of 200 mg per day and trazodone dosage of 300 mg per day were giyen on a double-blind bases over a period of eight weeks. Assesments were made at days 0, 7, 14, 28 and 56 using the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), a standart side-effects check-list, and othcr examtnations as follows: at days O and 56, blood samples were taken: cardiovascular parameters (hcart rate, blood pressure and EEG recording) were examined, and body weight of patients were measured. Side effects of both drugs on liver, kidneys hematologıcal and systemtc side-effects were determined from laboratory examtnattons of blood samples. Our investigation tndicates that the amineptine treatment we used is equivalent to corresponding trazodone treatment. A lower incldence of side effects of amineptine than trazodone were found.


Depresyon Tedavisinde Amineptin ve Trazodon'un Etki ve Yan Etkilerinin Çift-Kör Karşılaştırılması
1GATA Haydarpasa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 14-19

Türkiye'de yeni kullanılmaya başlayan amineptine ile, yine son birkaç yıldır Ülkemizde kullanılan trazodon'un DSM-11I-R tanı kriterlerine göre 68 Major depresyon ve 83 distimi (depresif nöroz) tanılarmı almış, yatarak tedavi gören toplam 154 hastada; randomize (tesadüfi örnekleme) yöntemleriyle çift kör verilen her iki ilac ın Türk hasta populasyonundaki etki ve yan etkileri belirtmeye çalışıldı. 8 haftalık çalışma amineptine'in dozu ortalama 200mg/gün ve trazodon'un dozu ise 300mg/gün idi. O, 7, 14, 28 ve 56'mcı günlerde Hamilton Depresyon ölçe ği (HAM-D) ile depresyon= şiddetindeki düşme ilaçların antidepresif etkinliği saptanmaya çalışılmıştır. Her iki ilacın yan etkilerini belirtmek için: a-Subjektif yak ııımalar şeklindeki yan etkiler standart yan etki çeklistinden yararlanarak kaydedildi. b-0 ve 56' ıncı günlerde hastalardan alınan kan örneklerinden hematolojik, renal,hepatik ve sistemik yan etkiler belirlemeye çal ışıldı, c- Kardiyovasküler yan etkiler için kan bas ıncı, nabız ölçümleri ile EKG traseleri karşdaştırıldı. Amineptin ve trazodon'un bu iki grup Türk hastalarda antidepresant etkinliklerinin bulundu ğu; bu etkilerini yaklaşık birbirlerine eşdeğer olduğu; amineptine'in yan etkilerinin biraz daha az görüldüğü saptandı.