E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 4(1): 6-13
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In order to investigate psychlatric patients who committed erime, 898 patienstfemale 58,male 84 ı who had been hospitallzed in Bak ırköy Neuropsychlatry Hospital In the years 1982-1988 have be< evalvated retrospectively. Demographical and clinical features have been presented, the patterns n erime and clinical diagposis, previous crimes and family history have been evaluated


Psikiyatrik Hastalıklar ve Suç
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 1(4): 6-13

Suç işleyen psikiyatrik hastalar ı incelemek amacıyla yapılan bu çahşmada Bakırköy Ruh ve Sini Hastalıkları Hastanesine 1982-1988 yılları arasında adli lıanalla gelen 898 hasta (58 kadın, 84 erkek) yatır} dosyaları retrospektif olarak değeriendirilmiştir. Demografik, klinik özellikler belirienmil suçların niteliği, suç ile klinik tanı, önceki suçlar, arasında ilişki, aile öyküsü incelenıniştir.