E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 79-81
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, two cases of carbon monoxide intoxication with quite late neurological symptomes are reported and neurological aspects of carbon monoxide intoxication are discussed under the light of literature.


Karbon Monoksit Entoksikasyonunda Geç Dönem Nörolojik Bozukluklar
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 79-81

Bu yazıda oldukça seyrek rastlanılan gecikmiş nörolojik bulgularla seyreden iki karbonmonoksit entoksikasyonu yakas ı bildirilerek karbonmonoksit entoksikasyonunun nörolojik yönü literatür ışığında gözden geçirilmiştir.