E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 71-74
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study EEG findings of 38 patients with cortical and lacunar ınfarcts are evaluated. The sensitivity of EEG in separating these two groups of infarcts and its value at the diagnosis in the early period when CT is negative, are discussed


Kortikal ve Laküner İnfarktüslerin Ayırıcı Tanısında EEG'nin Yeri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 71-74

Bu araştırmada kortikal ve derin yerleşimli lakünü olan 38 hastanın EEG bulgular, değerlendirilmiş ve EEG'nin bu iki grup infarkt ı ayırmadaki duyarlılığı ve özellikle erken dönemde Bilgisayarl ı Tomografi (BT) bulgusunun saptanamadığı olgularda yardımcı tanı aracı olarak değeri tartışılmıştır