E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Dokuz Eylul University Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 37-40
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Beck model of depression is a model of psychopathology which postulates that how an individual perceives and structures his experiences determines how he feels and behaves. Cognitive theraphy, as formulated by Beck, is active, structured, time-limited, and present-centered approach including a process of investigation, reality testing and problem-solving.


Beck'in Depresyon Modeli Ve Bilişsel Terapisi
1Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 37-40

Beck'in depresyon modeli; ki şilerin nasıl hissettiğini ve davrandığını, yaşadıkları deneyimleri nas ıl algıladıklarının ve yap ılandırdıklarının belirlediğini öne süren bir psikopatoloji modelidir. Bu modele dayanan bilişsel terapi keşfetme, gerçekli ği test etme ve sorun çözme süreçlerini içeren etkin, yap ılandırılm ış, süre sınırlı ve bugünü merkez alan bir yaklaşımdır.