E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Necker Child Diseases Hospital Psychiatry Service Chief
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 34-36
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Comprendre la souffrance du cMprim: Telle est la ckmarche, essentielle dans l'instauration d'une bonne relation Wrapeutique, a laquelle nouns invite Y .1Ylici&. Le renouvellement .0n ı iologique apport‘• pas les travaux sur l'anticipation et ses perturbations au cours de la Wpression permet de meieux apprehender le vku malheureux d'un patient suuffrant d'une vh-itable atrophie de l'avenir et enferme de ce fait dans un monde clos, sans (tesir et sans plaisir


Zaman ve Depresyon Semiyolojisi
1Necker Çocuk Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi Şefi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 34-36

Depresyondaki hastanın acısını anlamak: Y .PMcWin bizlere iyi bir terapötik ili şkinin kurulması için önerdiği temel ilk ad ım budur. Depresyonun seyri sırasında önceden düşünüp bildirme yetisi (anticipation) ve bunun bozukluklar ına yönelik çalışmaların getirdiği semiyolojik yenilenme, gelece ğinin körelmesini ve buna bağlı olarak isteksiz ve zevksiz kapal ı bir dünyada yaşamak durumunda olan hastanın mutsuz ya şantısını anlamayı sağlar.