E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University Faculty of Medicine, Child Psychiatry Department
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1st Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 5(1): 13-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The hospital records of the first 1000(thousand) children who were admitted to the İstanbul University, Medical Faculty, Department of Child Psychiatry Out Patient Clinic were reviewed retrospectively for family social cultural level, social demografic spectrum, children's developmental characteristics and coming complaints. There was a significant correlation between gelirler and comlaints.


Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocukların Demografik Özellikleri İle İlgili Bir Çalışma
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 13-19

İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine aileleri tarafından 1990 y ılında ilk defa getirilen ilk 1000(bin) çocu ğun dosyası retrospektif olarak incelemeye al ındı . Sosyo-demografik ailenin sosyokültürel konumu, çocu ğun gelişim özellikleri ve geli ş şikayetleri saptandı . Geliş şikayetleri ile cinsiyet arasında anlamlı ilişkiler bulundu.