E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 5(1): 5-9
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, delinquent and non-delinquent schizophrenics are compared for demographic varibles (age, sex, marital status, education, occupational status etc.) and it was found that they did not diller significantly. The crime profile of delinquent schizophrenics are also discussed.


Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 5-9

Çalışma, şizofreni tanısına varılmış, suç işlemiş ve işlememiş hastaların demografik özelliklerini kar şı laştırmak, suç cinslerini ve şiddet derecelerini belirlemek amacı ile planlanmıştır. Gruplar arasında bir farklılık bulunmam ıştır.