E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Haydarpaşa Numune Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 71-74
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, (it is investigated) the effect of conjugate eye deviation on the short-term mortality is investigated in 70 patients, who were hospitalized in the neurology clinic of Haydarpa şa Numune Hospital and who were diagnosed as having acute cerebrovascular disease. The mortality rate in patients who don't have conjgate eye deviation is 24% and in those who have eye deviation is 45%. This significant difference is considered as a valuable factor in prognosis in the acute phase of the crebrovascular accidents. Hemispheric lesions in CT consist of mostly middle cerebral arter occlusions and basal ganglia hematomas. There are no significant differences between hemorrhages and infarcts related to deviation incidences and mortality rates.


Serebrovasküler Hastalıklarda Konjuge Göz Deviasyonu
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 71-74

Bu çalışmada, Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji Klini ğinde yatarak izlenen ve akut serebrovasküler hadise tanısı alan 70 hastada konjuge göz deviasyonunun kısa dönem mortalite ile ilişkisi araştırılmıştır. Konjuge göz deviasyonu bulunmayan hastalardaki mortalite oranı (%24) ile deviasyon bulunan hastalardaki mortalite oranı (%45) arasındaki anlamlı fark, SVH'da akut dönemde bu bulgunun prognostik de ğeri olduğunu düşündürmektedir. BT ile saptanan hemisferik lezyonlarda ilk s ıraları orta serebral arter tıkanmaları ve basal ganglion hematomları almıştır. Sağ ve sol hemisferler ile hemoraji ve infarkt aras ında deviasyon görülme oranları ve mortaliteye etkileri aç ısından önemli farklılıklar elde edilmiştir.