E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 25-31
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

19 patients with diagnosis of chronic schizophrenia according to DSM III-R were classified using DSM T/W and SANS/SAPS subtype criteria. All patients were treated with standart antipsychotic treatment regimen (300-600 mg/day chlorpromazine or its equivalent). Response to this treatment regimen was scored on 1 st, 15th and 30 th days of treatment with BPRS, SDSS and HDS. The results are discussed.


Üç Tanı Sistemine Göre Alt Tiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yanıt: Bir Ön Çalışma
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 25-31

DSM III-R tanı kriterlerine göre kronik şizofreni tan ısı konulan 19 hasta DSM T/W, SANS/SAPS kriterlerine göre alt tiplere ayrıldı . Hastaların tümüne standart doz antipsikotik tedavi (300-600 ıngl gün klorpromazin ya da eşdeğeri) başlandı . Bu tedaviye verilen yanıt 1.15. ve 30. günlerde BPRS, SDSS ve HDS ölçekleri ile değerlendirildi. Sonuçlar tartışıldı .