E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ankara University Faculty of Medicine. Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 22-24
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

However, much of the literatüre on schizophrenia assumes that the illness is similar in men and women, there is now considerable evidence suggesting that there are gender dillerences in schizophrenia. In this study gender difference in symptomatology in 60 DSM-11I-R diagnosed schizophrenics were investigated and the results were discussed.


Şizofrenlerde Cinsiyete Bağlı Semptom Farklılıkları Üzerine Bir Çalışma
1Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 22-24

Şizofreni üzerine olan literatürde genellikle hastalığın kadın ve erkekte benzer olduğunun kabul edilmesine karşın, günümüzde şizofrenide cinsiyete bağlı farklılıklar olduğunu telkin eden kan ıtlar vardır. Bu çalışmada DSM-III-R'ye göre şizofreni tan ısı almış 60 hastada cinsiyete bağlı semptom farklılıkları araştırılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.