E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Anadolu University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 3-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the psygological profiles of medical doctors and their social resources were examined. The data for this study were obtained from 150 medical doctors who were working in various health service facilities. A questionnaire and symptom check list (SCL-90-R) were applied to each of the subjects. Findings were discussed in the light of literatüre.


Hekimlerde Ruhsal Belirti Dağılımı Üzerine Bir Çalışma
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 3-15

Bu çalışmada hekimlerin psikolojik profilleri ve sosyal durumlar ı araştırıldı . Çeşitli servislerde çalışan 150 hekimin de ğerlendirilmesi ile çalışmanın sonuçları elde edildi. Her olguya bir anket formu ve semptom tarama listesi (SCL-90-R) uygulandı . Sonuçlar literatür ışığında tartışıldı .