E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 39-41
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article a good response with a new SSRI (Selective serotinin reuptake inhibitor) antidepressant agent (sertraline) in a case of depression with atypical features has been discussed. The case has signs and symptoms such as social withdrawal, insomnia, obsessive-compulsive features, anxiety, viscosity and perseveration.


Sertraline Kısa Sürede Cevap Veren Atipik Özellikli Bir Depresyon Olgusu
1Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 39-41

Bu yaz ıda, toplumdan uzaklaşma, içine kapanma, iştahsızlık, sıkı ntı , uykusuzluk, ba şkalarının dizine dokunmak ya da devamlı ellerini, yüzünü y ıkamak şeklinde ortaya çıkan obsesif-kompulsif ve bunak, (anksiyete), yapışkanlık (vizkozite), perseverasyon belirtileri ile atipik görünümlü bir depresyon olgusunun yeni bir antidepresan ilaç olan sertraline kısa sürede verdiği cevap ele alınmıştır.