E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1S.S.K. Erenköy Mental Health and Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 36-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The main characteristic feature of the Capgras syndrome is the patients delutional conviction, that the persons in contact with him are not their real selves but are, instead, their awn doubles, who imitiate the characteristies of the persons they in personate. In our case the diagnosis was undifferantiated type of schizophrenia according to DSM-III-R. In addition to the manifestations of schizophrenia the patient believed that, because he was "high intelligent" the USA goverment gaye salory to him and for taking away this salory his mather was not his real mather, bat is, instead of her another person who imitiates his mother. A treatment with antipsychatic drugs gaye him some insight. in this article, the Capgras syndrome at a case of undillerentiated schizophrenia will be discused.


Farklılaşmamış Tip Şizofrenili Bir Hastada Capgras Sendromu
1S.S.K. Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 36-38

Capgras sendromunun ana bulgusu, kişinin çevresindeki ki şilerin gerçek kendileri olmay ıp, onların özelliklerini taklit eden kişiler olduklarına dair delüzyonel sanrılarıdır. Olgumuzun tan ısı DSM-III-R'ye göre farkl ılaşmamış tip şizofreniydi. Şizofreni belirtilerine ek olarak hasta "süper akıllı " olduğundan Amerikan hükümetinin kendine maa ş verdiğine ve annesinin bu maaşı alabilmek için gerçek annesi olmay ıp onu taklit eden başka birisi olduğuna inanıyordu. antipsikotik ilaçlarla yapılan tedavi hastaya kısmi içgörü kazandırdı. Bu yaz ıda farklılaşmamış tip şizofreni olgusunda Capgras sendromu tartışılacaktır.