E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 53-54
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Previous reports indicated that antidepressants, especially tricyclic antidepressants (TACs), induce mania. Obviously, it would be important to the clinician to know the changes of a patient becoming manic when a particular regimen is instituted. In this paper, three bipolar depressed patients will be present, who are developed manic symptoms after receiving maprotiline.


Maprotilin Kullanımı ile Manik Hecme Ortaya Çıkan Üç Olgu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 53-54

Trisiklik Antidepresanlar ın Bipolar Depresif olgularda kullanıldıkları zaman hipomani veya maniye yolaçt ıkları birçok çalışmada bildirilmiştir. Uygulanan bazı tedaviler sonucu mani ortaya çıkma şansının bilinmesi, klinisyen için oldukça önemlidir. Bu çal ışmada, maprotilin kullanımı sonucu manik semptomlar ortaya çıkan üç Bipolar Depresif olgu bildirilmiştir.