E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 46-48
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Sertraline is a selective inhibitor of central serotonin reuptake. Thus, it enhances serotonergic transmission a property which appears to explain its antedepressant activity. Its elimination halflife (approximately 26 hours) makes it suitable for one daily administration. Although clinical experience ith sertraline is limited, it appears to possess antidepressant efficacy similar to that of amitriptyline and dothiepin, marginally better than imipramin and significantly better than plecebo. Sertraline and other serotonin reuptake inhibitors possess tolerability advantages over tricyclic antidepressants. Sertraline has minimal anticholinergic activity, is essentially devoid cardiovascular effects, has a wide therapeutic index and may be administered to elderly patients or these with underlying cardiovascular disorders. However, as with other serotonin reuptake inhibitors, sertraline has been associated with gastrointestinal disturbances (nausea, diarrhea/loose stools) and male sexual dysfunction (primarily ejaculatory disturbance), although each of these effects usually mild and transient, decreasing in frequency with continued treatment.


Yeni Bir Antidepresan: Sertralin (Bir inceleme)
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 46-48

Sertralin bir seçici merkezi serotonin geri alım inhibitörüdür. Dolayısıyla serotonerjik iletiyi artıı-ır. Bu, sertralinin antidepresan etkisini de açıklar. Günlük atılım yarı-ömrü 26 saattir, ve sunumu tek dozdur. Klinik deneyimlerin azl ığına karşı sertralin, amitriptilin, dothiepin kadar etkinliğe sahiptir. İmipraminden biraz daha iyi plasebodan bariz derecede farklıdır. Ek olarak bu ilaç, obsesif-kompulsif bozukluk tedavisinde de etkilidir. Sertralin ve diğer seçici serotonin geri alım inhibitörleri trisiklik antidepresanlara nazaran daha fazla tolere edilir. Sertralinin minimal antikolinerjik etkisi ve geni ş tedavi indeksi vard ır. Kardiyovasküler yan etkisi yoktur. Ya şlı hastalarda ve kardiyovasküler bozukluğu olan hastalarda kullanı labilir. Sertralin diğer seçici serotonin gerialım inhibitörleri gibi gastrointestinal yan etkilere yolaçar. Ve erkek cinsel disfonksiyonuna (öncelikle ejekülasyon bozuklu ğuna) yolaçar. Fakat bu yan etkilerin sıklığı tedaviye devam edildikçe azal ır.